A.C.D. sponsorde onlangs Krottegem Kermis

07/06/2011

Krottegem is een warme en volkse buurt in Roeselare. Krottegemnaars zijn 'ransels' en Krottegem is historisch gelinkt aan Spanje. In oudere teksten over Krottegem vinden we steeds de vermelding 'Klein Spanje' terug. De wijk dankt deze benaming aan de indeling van het Roeselaars grondgebied in de 17e eeuw. Roeselare was toen een grensgebied tussen de kasselrijen Ieper, Brugge en Kortrijk. Tijdens de Franse expansieveroveringen werden Ieper en Kortrijk Frans grondgebied. Brugge bleef Spaans-Oostenrijks. Ook de enclaves van het Brugse Vrije binnen de kasselrij Ieper, zoals het huidige Krottegem, bleven onder Spaans-Oostenrijks bestuur.

De benaming '(Klein) Spanje' werd later bevestigd tijdens de Franse overheersing. Toen de Franse overheid in 1796 fiscale wijknamen invoerde, werd het gebied tussen de Ardooisesteenweg en de Spanjestraat/Kachtemsestraat zelfs 'L'Espagne' genoemd. De 'Krottegemse Ransels' hebben dan ook beslist de kleuren van de Spaanse vlag, nl. geel en rood als de verenigingskleuren te kiezen. Deze historische ontwikkeling is bepalend geweest voor de ontwikkeling van de identiteit van Krottegem. In het Brugse Vrije heersten immers andere fiscale en administratieve wetten dan in de wijde omgeving. De buurt stond dan ook bekend voor zijn feesten, herbergen, brouwerijen, stokerijen... . Het mag dan ook niet verwonderen dat de 'ransels' uit de wijde omgeving maar al te graag in Krottegem kwamen wonen. Ransels zijn deugnieten, sloebers, kwajongens ... met een hart van goud, net zoals de Krottegemnaars.

De 'Krottegemse Ransels' hebben een drievoudige doelstelling:
1. De uitstraling van Krottegem vergroten (met minstens een jaarlijks Krottegems Ranselfeest).
2. Het sociaal netwerk binnen Krottegem verstevigen (door minstens een jaarlijkse Krottegemse Ranseluitstap te organiseren).
3. De 'Krottegem Kermis' nieuw leven inblazen.

Krottegem Kermis

In nog niet zo lang vervlogen tijden was 'Krottegem Kermis' een begrip in Roeselare, maar door omstandigheden is deze volkse kermis ongeveer 15 jaar geleden aan een winterslaap begonnen. De 'Krottegemse Ransels' hebben zich daarom als doel gesteld 'Krottegem Kermis' wakker te schudden en nieuw leven in te blazen.Het stadsbestuur van Roeselare was akkoord met een heropstart van 'Krottegem Kermis'. De foorkramers waren eveneens akkoord om naar 'Krottegem Kermis' af te zakken. De Krottegemnaars vragen niets liever dan opnieuw 'Krottegem Kermis' te kunnen vieren.
Alle Krottegemse verenigingen dragen hun steentje bij. Zo kon Krottegem uitpakken met een voorbeeld-kermis-affiche.
A.C.D. was meteen bereid dit prachtig initiatief te steunen met een financiële bijdrage.

Extra foto's

Terug ...

Nieuws

ACD heeft ook aan haar gedacht 07/03/2019

Na de man cave is er nu ook de She Shed.

Kom zeker eens langs in onze nieuwe showroom 25/10/2017

ACD serres: Serre - hobbyserre - kweekbak