Slimme gemeenten bereiden zich tijdig voor op klimaatveranderingen!

11/06/2013
Slimme gemeenten bereiden zich tijdig voor op klimaatveranderingen! Op 11 juni ging te Brugge een bijeenkomst door met als thema “Slimme gemeenten bereiden zich tijdig voor op klimaatveranderingen”.   Luc Stragier van ACD (eveneens lid van de Roeselaarse milieuraad) ging samen met Martine Lakiere (milieuambtenaar Roeselare), Bert Vanhuyse (duurzaamheidsambtenaar Roeselare) en Jean Pierre Vyncke (voorzitter milieuraad Roeselare) naar deze bijeenkomst.  De verplaatsing gebeurde met de op aardgas rijdende auto van stad Roeselare.

Tijdens de rit gaf Bert wat toelichting bij deze milieuvriendelijke auto:
- Heel wat grote merken produceren dergelijke auto’s (o.a. VW, Mercedes, Fiat, Opel, …) waardoor er een ruime keuze aan wagens is
- De aankoopprijs is iets lager dan een dieselwagen
- Aardgas verbrandt properder dan LPG
- Een auto op aardgas is een volwassen betaalbare technologie, op vandaag relatief onbekend in België maar reeds heel populair in landen als Duitsland, Italië, Tsjechië en zelfs Kazachstan …
- Fiscaal zijn deze wagens heel interessant.  Bert sprak van een BIV van € 40 voor de auto waarmee wij reden
- 1 kg aardgas kost ongeveer € 1,05
- 1 kg aardgas komt overeen met 1 liter diesel (qua energie-inhoud)
- De wagen verbruikt net geen 6 kg aardgas per 100 km
- Aardgas is niet zo licht als LPG waardoor het ontvlammingspunt hoger ligt (bv je mag met een aardgas-auto zonder probleem in ondergrondse parkings)
- Belangrijk minpunt: op vandaag zijn er nog niet veel tankstations in België, maar hier komt blijkbaar heel vlug verandering in

De bijeenkomst te Brugge was heel boeiend: klimaatadaptatie, transitie, zeespiegelstijging, emissie broeikasgassen … we raken bedolven onder voorspellingen en scenariostudies.  De uitdagingen zijn misschien complex, groot en mondiaal, maar toch kan een vooruitziend lokaal bestuur reeds een slim beleid voeren.  Het is nu dat we de juiste richting moeten inslaan.

Een aantal sprekers liet zien wat ons te wachten staat maar nog meer hoe we ons op een doordachte manier kunnen voorbereiden:

- Klimaatambassadeur Serge de Gheldere (Futureproofed) weet als geen ander mensen te overtuigen van de noodzaak om nu in te grijpen. Een meeslepend verhaal over wereldwijde uitdagingen en lokale verantwoordelijkheden.
- Pieter Foré  (HoGent) heeft zich de voorbije jaren verdiept in de relatie tussen enerzijds de huidige en toekomstige klimaatproblematiek en anderzijds ruimtelijke structuren in Vlaanderen (project CcASPAR).  In zijn lezing geeft hij een beeld van de gevolgen voor West-Vlaanderen en scenario’s om hier proactief op te reageren.
- Tom Maes (ResourceDesign) gaat dieper in op nieuwe vormen van energieplanning en management voor concrete sites en wijken. O.m. door de uitbouw van warmtenetten.
- Dominiek Vandewiele (Leiedal) laat ons zien binnen welke nieuwe wetgevende context we in de komende decennia moeten opereren en situeert een aantal cases tegen de achtergrond van een zgn. derde landschappelijke energierevolutie …
 
De bedoeling van deze sessie over klimaatverandering was de West-Vlaamse besturen motiveren om met grote zin voor verantwoordelijkheid tijdig en heel praktijkgericht op deze ontwikkelingen te reageren.

Iedereen kan zijn steentje bijdragen wat betreft het klimaat...
Terug ...

Nieuws

ACD heeft ook aan haar gedacht 07/03/2019

Na de man cave is er nu ook de She Shed.

Kom zeker eens langs in onze nieuwe showroom 25/10/2017

ACD serres: Serre - hobbyserre - kweekbak