wortelen kweken

Daucus carota
De familie waar de wortelen toe behoren is Umbellifereae (schermbloemenfamilie). Andere leden van de familie zijn peterselie, venkel, pastinaak ...

wortelen kweken De wortel is een tweejarig gewas. Het eerste jaar worden reserves opgeslagen in de verdikte hoofdwortel, het tweede jaar gaat de wortel bloemen vormen.

Voor het kweekproject werd er gekozen voor de "Parijse Ronde" en de "Amsterdamse Bak"

Wortel "Amsterdamse Bak"
Daucus carota "Amsterdamse Bak"
De Amsterdamse bak is een fijne, lange zomerwortel. Deze wortel is geschikt voor de teelt in een lichte, humusrijke grond.

Teeltwijze
De Amsterdamse bak wordt maximaal 1 cm diep gezaaid. De afstand tussen de rijen is 25 cm. Op een lichte grond kan het zaaien starten begin januari onder kleine plastiektunnels, waarbij de grond extra wordt afgedekt met plastiekfolie. De kiemplanten van de Amsterdamse wortelen zijn ongevoelig voor vriestemperaturen tot - 8įC.

Vanaf maart kan de Amsterdamse bak worden uitgezaaid zonder afdekking. De uiterste zaaidatum van deze wortel is half augustus. Indien er later wordt gezaaid valt de oogstperiode na half november en is de groei van de wortelen minimaal.

De zaaiafstand bij de vroege wortelen is kleiner dan bij de winterwortelen. De zaaiafstand bij de vroege teelt, zoals de Amsterdams bak, bedraagt 15 cm tussen de rijen en 3 cm tussen de zaden in de rij. Als de Amsterdamse bak later wordt gezaaid, wordt de rijafstand 20 cm en de plantafstand 4 cm.

Verzorging
De grond waarin de Amsterdamse wortel groeit, moet tijdens de groeiperiode goed vochtig worden gehouden. Het is ook heel belangrijk om het perceel onkruidvrij te houden.

Na het opkomen van de plantjes worden ze afgedekt met insectengaas tegen aantasting door de larve van de wortelvlieg. De Amsterdamse Bak verdraagt geen hoog stikstofgehalte, dit zorgt enkel voor de groei van het loof. Om een mooie oranje kleur en een goede stevige wortel te verkrijgen, wordt kaliumbemesting gegeven. Het gebruik van verste stalmest zorgt voor vertakte wortelen.

Vruchtwisseling bij wortelen is belangrijk. Voorteelten die een hoge stikstofbemesting eisen zijn niet aangeraden, bijvoorbeeld koolgewassen of spinazie. Er mogen ook geen andere groenten van de schermbloemenfamilie voordien op het perceel hebben gestaan.

Oogsten
De Amsterdams bak wordt geoogst van juli tot december. Deze wortelen worden in een jong stadium geoogst om de beste smaak te behouden.

Te oogsten van juli tot december. Geschikt voor invriezen.

Bewaren
De Amsterdamse bak is een geschikte wortel om in te vriezen.

Gebruik
Deze wortel is gekookt of gestoofd heel lekker.

Wortel "Parijse Ronde"
Daucus carota "Parmex"
De Parijse wortel is een kleine ronde wortel. Ze kunnen gezaaid worden op zowel lichte als zware gronden doordat ze minder diep groeien.

Teeltwijze
De Parijse Ronde is een zomerwortel. Zomerwortelen worden maximaal 1 cm diep gezaaid. Er wordt gezaaid onder glas tijdens de maanden februari en maart. Vanaf half april tot half juli wordt de "Parijse Ronde" in volle grond gezaaid. De tussenafstand van de zaairijen bedraagt 25 cm. Ze kunnen worden uitgedund tot op 5 cm of ze kunnen onmiddellijk op 5 cm van elkaar worden gezaaid.

Het zaad van de Parijse wortelen kiemt traag, voorweken in zand is aangeraden. De plantjes komen na vier weken op.
Vroege wortelen worden dichter bij elkaar gezaaid dan late. Dichter zaaien geeft meer opbrengt en kortere, dunnere wortels. Ruimer zaaien geeft lange, dikke wortels. Te dicht zaaien vergroot te kans op verstrengde wortels.

Verzorging
De "Parijse Ronde" is heel gevoelig aan de wortelvlieg. Het verminderen van aantastingen van de wortelvlieg kan door de gezaaide percelen af te dekken met een gaasdoek. Tijdens de kiemperiode van de wortelen moet de grond vochtig gehouden worden, want een wortel groeit in twee richtingen. De groei naar beneden duurt de hele groeiperiode. Tijdens de groei naar beneden wordt voldoende water gegeven, hierdoor wordt de diktegroei uitgesteld. Er zal een zwaardere wortel ontwikkelen als de diktegroei pas begint bij hogere temperaturen. Te weinig vocht doet de groei stilvallen en geeft taaie, vezelachtige wortels. Er kan worden gesproeid met een fijne waterstraal bij langdurige droogte. Een vochtige bodem trekt de wortelvlieg sterk aan.

Uitdunnen van de wortel "Parijde Ronde" is niet aangeraden omdat door bewegingen in het loof geuren worden losgemaakt die de wortelvlieg aantrekken. Toch is uitdunnen bijna niet te vermijden, tenzij heel dun gezaaid wordt zodat uitdunnen niet meer hoeft.
Het is aangeraden om in ťťn keer uit te dunnen in een jong stadium, als het loof een hoogte heeft van 5 cm. De afstand tussen de overgebleven plantjes is 4 cm. Na het uitdunnen wordt de aarde goed aangedrukt. Al oogstend uitdunnen is afgeraden, omdat dat meer schade door de wortelvlieg kan veroorzaken.

Het wieden tussen de Parijse Ronde wortel gebeurt het best met de hand, zodat de larven van de wortelvlieg niet gemakkelijk in de grond kunnen kruipen.

Oogsten
Er kan tien ŗ twaalf weken na het zaaien geoogst worden. De oogstperiode begint halverwege juli tot halverwege september.

Bewaren
De wortel "Parijse Ronde" kunnen korte tijd worden bewaard op een koele plaats. Een goede bewaring is haalbaar bij een lage temperatuur (niet onder nul), een hoge luchtvochtigheid tegen het uitdrogen en voldoende ventilatie tegen schimmelvorming. Voor het bewaren van de Parijse Ronde wordt het loof van de wortelen verwijderd.

Gebruik
De Parijse Ronde kan na het wassen rauw worden gegeten.
wortelen kweken
wortelen kweken

Wortel

ACD heeft ook aan haar gedacht 07/03/2019

Na de man cave is er nu ook de She Shed.

Kom zeker eens langs in onze nieuwe showroom 25/10/2017

ACD serres: Serre - hobbyserre - kweekbak