Druivenserre

De Tuinen van Hoegaarden: druivenserre in de tuinen is een pareltje

Het hoofdgebouw van het park (4 ha) waarin 'De Tuinen van Hoegaarden' gelegen zijn, het Kapittelhuis, was de woonst van de kanunniken verbonden aan de Sint-Gorgoniuskerk.

Het Kapittel van Hoegaarden werd door gravin Alpaïdis in het jaar 980 gesticht en hing rechtstreeks af van het Domkapittel van Keulen. Het Kapittel had als hoofdbestaansreden het zingen van het koorofficie, om meer luister bij te brengen in de celebratie van de kerkelijke diensten en voor het afsmeken van Gods bescherming.

De plaats van Kanunnik werd zeer begeerd, niet zo zeer voor de geestelijke verplichtingen, maar wel om de rijkelijke vergoedingen op te strijken.
De geschiedenis van het Kapittel werd er dan ook snel één van schandelijke toestanden, vechtpartijen, dronkenschap en baldadigheden. In het midden van de 18de eeuw werd het Kapittelhuis en het aanpalende Arendsnest gerestaureerd en kreeg het zijn huidige gedaante.

Op het einde van diezelfde eeuw werd het tijdens revolutionaire onlusten verbeurd verklaard en het Kapittel werd bij Frans decreet afgeschaft. Zo kwam het in particuliere handen tot de laatste eigenaar, precies duizend jaar na de stichting van het Kapittel, vermoord werd door zijn tuinman. Sinds 1981 is het huis en het bijhorende park eigendom van de gemeente Hoegaarden.

De Tuinen van Hoegaarden bieden de bezoeker een prachtige 'groenervaring'. Mensen komen ideeën opdoen voor de eigen tuin of gewoon genieten van het prachtige groen. Informatieve tuinen (o.a. kringlooptuin, schaduwtuin, vaste plantenborder) en 'genotstuinen' (vb. vijvertuin, landelijke tuin, stadstuin) wisselen elkaar af.

In 2007 wordt de 150 jaar oude druivenserre onder handen genomen door de hoofdtuinman Geert Derom. Deze restauratie werd mogelijk gemaakt dank zij de financiële steun van o.a. A.C.D. nv. en CERA bank. Het project ontving eveneens de 'Hans Vredeman de Vriesprijs' : deze prijs ondersteunt o.a. architectonische elementen om de historische eigenheid te behouden en benadrukt de erfgoedwaarde van deze met kolen verwarmde druivenserre.

De 150 jaar oud serre, in neogotische stijl gebouwd, wordt gerestaureerd door de smid-restaurateur Frank Jacques. Toeristisch Infopunt Kapittelhuis/ De Tuinen van Hoegaarden v.z.w. Houtmarkt 1 B - 3320 Hoegaarden tel. 016 76 78 43 f ax 016 76 79 19 email detuinenvanhoegaarden@telenet.be serre
Sitemap

ACD heeft ook aan haar gedacht 07/03/2019

Na de man cave is er nu ook de She Shed.

Kom zeker eens langs in onze nieuwe showroom 25/10/2017

ACD serres: Serre - hobbyserre - kweekbak