serre courgette

Aan de slag in onze serre met courgette!

Courgette behoort, evenals augurk, meloen, komkommer en pompoen tot de familie van de "komkommerachtigen". De plant is afkomstig uit Centraal-Amerika (Peru, Mexico). Courgette is een warmteminnend gewas. Tijdens de maand juli dient er een gemiddelde dagtemperatuur te heersen van 20°C. Een overmatige regenval tijdens de zomer is ongunstig, omdat bij regen de temperatuur daalt. Tijdens een koude en vochtige zomer slaagt de teelt minder goed. Behalve de temperatuur en de regenval speelt ook de windkracht een rol. Harde wind kan zowel temperatuurdaling als gewasbeschadiging veroorzaken. In gebieden waar weinig of geen natuurlijke bescherming is, schept het aanbrengen van een windscherm een gunstig microklimaat. Bodem De meest geschikte bodemsoorten zijn zandleem en lichte kleigronden met een hoog humusgehalte. De structuur moet los zijn, de bodem moet goed toegankelijk zijn voor lucht en tevens moet er continu voldoende vocht beschikbaar zijn. Lichtere gronden bieden als voordeel dat ze vlugger opwarmen. Goed doorlatende, humusrijke gronden die in de lente vlug opwarmen verdienen de voorkeur. Courgettes eisen een goede ontwateringtoestand van de grond. Dit houdt zowel verband met de temperatuursgevoeligheid, als met het optreden van ziekten Wateroverlast leidt tot afsterven van de wortels, wat de productie sterk reduceert en de gevoeligheid voor schimmelaantastingen doet toenemen. Langdurige droogte geeft aanleiding tot vroegtijdig afsterven van het gewas. De plant dient in elk geval over voldoende water te beschikken na het uitplanten, tijdens de hoofdbloeiperiode en in de periode van de vruchtgroei. Teeltverloop en oogstspreiding Courgettes hebben een vrij hoge kiem- en groeitemperatuur nodig en zijn gevoelig voor nachtvorst. Een serre is dan ook een nuttig hulpmiddel. Veelal gebeurt de opkweek in 6 tot 8 cm perspotten. Men legt hierbij één zaad per perspot. De kieming verloopt bij 22°C zeer snel. Na de opkomst kan de temperatuur worden afgebouwd tot ongeveer 18°C. De duur van de opkweek bedraagt twee tot drie weken. Daar de loofbladeren op vrij lange bladstelen staan, kan de plant niet te lang in opkweek blijven. De planten moeten anders vrij ruim worden uitgezet om het in 'elkaar' groeien van de bladeren te voorkomen. Het planten gebeurt het best bij de vorming van het eerste echte blad, zo'n twee tot drie weken na het zaaien. Het uitplanten gebeurt in functie van de teeltwijze en vanaf het ogenblik dat bij die bepaalde teeltwijze de kansen op nachtvorst klein zijn. De vroege teelt (onder kleine tunnels) wordt uitgeplant in de eerste helft van mei; de normale teelt wordt geplant in de tweede helft van mei of begin juni en bij de late teelt geschiedt het planten na half juni. Bloei en vruchtzetting De bloemen van courgette zijn éénslachtig, dus ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk. Courgettes zijn éénhuizig, dit betekent dat zowel mannelijke als vrouwelijke bloemen op dezelfde plant voorkomen. De bloemen ontstaan in de bladoksels. Voor bevruchting moet stuifmeel van de mannelijke bloemen op de stampers van de vrouwelijke bloemen worden overgebracht. Doorgaans zorgen bijen voor de vruchtzetting. De bloemen staan slechts één of twee dagen open, en dan nog alleen tijdens de morgenuren. Hierdoor kan de vruchtzetting wel eens te wensen overlaten. Wanneer een vrucht is gezet, kan men dit zien aan de bruinverkleuring van de stampers. Bij zetting vindt een snelle uitgroei van de jonge vrucht plaats. Onder normale omstandigheden kan een gezette vrucht na zeven tot tien dagen worden geoogst. De bloem zal verdrogen en later afvallen. Meestal worden de vrouwelijke bloemen het eerst gevormd en komen de mannelijke bloemen vijf tot zeven dagen later. In het begin van de teelt kan de vruchtzetting wegens het ontbreken van mannelijke bloemen te wensen overlaten. Men kan dit ondervangen door enkele planten te vervroegen. De vervroegde planten dragen dan al mannelijke bloemen als de hoofdteelt in bloei raakt. Oogst De oogst begint ongeveer 35 dagen na het planten in de serre. Daar er continu nieuwe bloemen worden gevormd en de jonge vruchten zeer snel uitgroeien, moet er veelvuldig worden geoogst. Dit betekent dat, wanneer men een gelijkmatig product wil oogsten, er om de twee dagen moet worden geoogst, in warme periodes zelfs dagelijks. Bij het oogsten moeten de courgettes met een draaiende beweging van de plant worden losgemaakt. Het losmaken zal normaal gebeuren op het aanhechtingspunt: de vruchten worden bij voorkeur met een mes afgesneden. Het assortiment Naast de groene courgette is er een toenemende belangstelling voor geelgekleurde courgette. (vb. de rassen Taxi, Pardor, Gold Rush, Golden Zucchini, Golden Dawn). Er zijn ook blekere vruchten op de markt met een eerder wit-grijs-groene kleur (vb. Ezra, Opal, Amalthée, Bianchini). Naast langwerpige courgettes worden ook ronde courgettes geteeld (vb. Ronda, Ronde de Nice, Rondo di Tronco). serre
Sitemap

ACD heeft ook aan haar gedacht 07/03/2019

Na de man cave is er nu ook de She Shed.

Kom zeker eens langs in onze nieuwe showroom 25/10/2017

ACD serres: Serre - hobbyserre - kweekbak