Wedstrijdreglement fotowedstrijd lente / zomer 2011

ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT

1. Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op de fotowedstrijd lente / zomer 2011 die A.C.D. nv, met adres te 8800 Roeselare, Zwaaikomstraat 22, België, organiseert. 2. De wedstrijd is toegankelijk voor elke natuurlijke persoon, met uitzondering van:

 • De personeelsleden en de bestuurders van A.C.D. nv,
 • Elke persoon die aan de organisatie van de wedstrijd deelneemt,
 • De gezinsleden en de familieleden tot in de tweede graad van de uitgesloten natuurlijke personen. Minderjarigen mogen aan de wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij toestemming heeft verkregen. A.C.D. nv kan altijd een persoon van deelname aan de wedstrijd uitsluiten in geval van inbreuk op één van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw aan een wedstrijd. 3. Deelname aan de wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting 4. Enkel volledige deelnames die voor het einde van de wedstrijd worden ontvangen, komen in aanmerking. Een volledige deelname bestaat uit één of meer foto's die per email verstuurd worden naar wedstrijd@acd-serres.be met als mededeling "Fotowedstrijd lente / zomer 2011". Vermeld steeds naam, adres, telefoonnummer, emailadres en een korte getuigenis over uw ervaring met kweken in een serre / tuinkas. Iedereen mag verschillende keren deelnemen aan de fotowedstrijd van A.C.D. nv. Deelnemers die hun volledige gegevens niet vermelden, maken geen kans om te winnen. 5. De resolutie van de JPEG-beelden moet hoog zijn (300dpi). De minimale grootte van elk beeld is 3 miljoen pixels. De maximale grootte van de beelden is 10 miljoen pixels. 6. Mogelijke onderwerpen: ACTIE mensen die werken in of rond een serre, water geven aan de planten, zaden zaaien, groenten planten en oogsten, fruit en bloemen plukken, serre inrichten, kinderen druk in de weer in en rond de serre, accessoires die gebruikt/ ingesteld worden, zoals een raamopener, moduletafels waarin gezaaid wordt, hordeur, looppad, druivengeleiders... TUINIEREN = LEUK lachende mensen in en rond de serre, tuiniers die "fier" zijn op hun groenten, serre met opkomende groenten en fruit (zodat de serre zelf ook nog zichtbaar is op de foto), speciale planten en groenten die in de serre gekweekt kunnen worden... Foto's van professionele tuinbouwserres/-kassen worden niet toegelaten. 7. Alle doorgestuurde foto's moeten persoonlijk gefotografeerde, digitale foto's zijn die vrij zijn van auteurs- of publicatierechten. A.C.D. nv krijgt de rechten om de ingestuurde foto's die geselecteerd zijn voor de finale vrij te publiceren op folders, catalogen, website, advertenties,... 8. De jurering gebeurt in twee fases:
 • keuze van de finalisten (15 oktober)
 • keuze van de winnaars (31 december) Alle finalisten ontvangen een luxe-CD-opbergdoos en maken kans op één van de drie hoofdprijzen: een geldprijs t.w.v. € 50, € 75 en € 100. Selectiecriteria:
 • Beelden moeten beantwoorden aan de omschrijving van de wedstrijd
 • Beelden moeten hoge technische kwaliteit hebben
 • Beelden moeten een sterke zeggingskracht hebben
 • Beelden moeten een hoge esthetische kwaliteit hebben
 • Beelden mogen noch de naam van de fotograaf noch een datum noch de titel van het beeld bevatten Een interne jury beslist autonoom. 9. Per deelnemer kan maximum één hoofdprijs gewonnen worden. 10. Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaar en is dus niet overdraagbaar. 11. A.C.D. nv verleent geen garantie met betrekking tot een prijs. A.C.D. nv kan niet aansprakelijk gehouden worden voor gebeurlijke ongevallen of schade die (on)rechtstreeks verband houdt met een gewonnen prijs. Een prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. 12. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht dat ze gewonnen hebben via email / via een persoonlijke brief. 13. Deelnemers erkennen door het loutere feit van deelname het algemene wedstrijdreglement. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden beoordeeld door de organisatoren. 14. Uitslagen en beslissingen van A.C.D. nv en de wedstrijdjury kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook. Over de uitslag van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd. 15. A.C.D. nv kan niet aansprakelijk geacht worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van A.C.D. nv ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. Evenmin kan A.C.D. nv verantwoordelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet kan worden deelgenomen. 16. A.C.D. nv kan beslissen om onafhankelijk van de "fotowedstrijd lente/zomer 2011" andere (foto)wedstrijden te organiseren tijdens de periode waarin u kunt deelnemen. 17. De deelnemers en winnaars van de wedstrijd verlenen A.C.D. nv de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, foto's van hen en/of hun getuigenissen te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd of om A.C.D. nv te promoten. 18. Elke deelnemer geeft A.C.D. nv door deelname de toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat A.C.D. nv de deelnemer kan informeren over het verloop van de wedstrijd en de producten en diensten van A.C.D. nv. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden. De deelnemer kan zich via een schriftelijk verzoek aan A.C.D. nv kosteloos verzetten tegen het verwerken van zijn gegevens. 19. A.C.D. nv kan altijd de deelnemingsvoorwaarden aanpassen.

   

 • serre  Sitemap

  ACD heeft ook aan haar gedacht 07/03/2019

  Na de man cave is er nu ook de She Shed.

  Kom zeker eens langs in onze nieuwe showroom 25/10/2017

  ACD serres: Serre - hobbyserre - kweekbak