9 vakjestuin

9 vakjestuin versus de gewone moestuin

Oppervlakte

De oppervlakte van een gewone moestuin is veel groter dan de 9 vakjestuin doordat er veel ruimte nodig is tussen de rijen groenten. Niet iedereen heeft een tuin die voldoende groot is om een gewone moestuin aan te leggen. De 9 vakjestuin neemt een kleine oppervlakte in beslag. Dit betekent niet meteen minder opbrengst, integendeel.
Door de kleine oppervlakte worden er meer verschillende soorten groenten of kruiden gekweekt, waardoor er minder kans is op ziektes en plagen.

Ziektes en plagen zijn meestal plantspecifiek. Als er een gewone moestuin wordt aangelegd, krijgt deze meestal achteraan in de tuin zijn plaats. Hierdoor is de moestuin niet altijd te zien vanuit het huis, waardoor het onderhoud achterwege blijft. Er zullen sneller groenten en kruiden uit de moestuin gehaald worden als de moestuin zich dicht bij het huis bevindt. De 9 vakjestuin is hiervoor een goede oplossing. Je kunt deze moestuin gemakkelijk op je terras plaatsen of op een plaats waar je dagelijks passeert zoals je achterdeur of oprit.

Er zijn ook mogelijkheden tot een moestuin op een balkon of dakterras door deze 9 vakjestuin of andere vormen van mobiele moestuin zoals een hangende moestuin.

Bewerking van de grond

In de gewone moestuin moet er in het voorjaar een aantal karweien worden uigevoerd vooraleer kan gezaaid worden. Voor het zaaien of planten in volle grond, moet de bodem een aantal grondbewerkingen ondergaan. De grond moet gespit, gefreesd, zaai- of plantklaar gelegd worden.

Na bodemanalyse wordt bepaald of er al dan niet bemest of bekalkt moet worden. De bodemanalyse geeft het bodemtype en de zuurtegraad weer. Het weer speelt ook een heel belangrijke rol bij het uitvoeren van deze werkzaamheden. Spitten is niet aan te raden bij nat weer, omdat dit de structuur van de bodem kan kapot maken. Bij een gewone moestuin is het ook aan te raden om een pad aan te leggen.

De 9 vakjestuin is van alle zijden gemakkelijk bereikbaar. Door deze moestuin op het terras, gazon of vaste ondergrond te plaatsen, is het aanleggen van een pad niet nodig. De 9 vakjestuin kunnen worden gevuld met een mengeling van 1/3 tuinaarde, 1/3 potgrond en 1/3 compost of met een mengeling van 1/3 compost, 1/3 turf en 1/3 vermiculiet.

Bemesten

Het bemesten bij een 9 vakjestuin is veel beperkter dan bij een gewone moestuin. Bij de gewone moestuin wordt de hele oppervlakte bemest, terwijl soms maar op de helft groenten worden gekweekt.

Zaaien

Bij de moestuin in volle grond wordt vaak de volledige inhoud van het zakje in geultjes gezaaid. Dit zorgt voor een massale opbrengst op eenzelfde tijdstip. Het zaaien gebeurt in geultjes die na het zaaien worden bedekt met aarde of scherp zand. Het water geven moet voorzichtiger gebeuren om het wegspoelen van de zaden te voorkomen.

Het zaaien bij de 9 vakjestuin is eenvoudiger. Gaatjes, waarin het zaad terecht komt, kunnen gemaakt worden met de vinger. Er moeten ook maar zoveel gaatjes gemaakt worden als dat er zaden zullen gezaaid worden. Het is zowel bij de gewone moestuin als de 9 vakjestuin belangrijk om naamlabels toe te brengen.

Uitdunnen en verspenen

Bij een gewone moestuin is het uitdunnen en verspenen van de planten heel belangrijk. De zaailingen zijn in een groot aantal gezaaid geweest en staan te dicht bij elkaar om uit te groeien tot gezonde planten. Bij het uitdunnen gaan er heel wat plantjes verloren. Verspenen is het uitnemen van de planten en ze ergens anders planten. Dit kan ook voor heel wat uitval zorgen.

Bij de 9 vakjestuin is het aantal verloren plantjes miniem, omdat er weinig of niet moet worden uitgedund. Bij het zaaien in de 9 vakjestuin wordt er al rekening gehouden met het aantal zaden en de afstand tussen de zaden. Bij het gebruik van de 9 vakjestuin is het overzichtelijk wat er groeit. Zo is er sneller te zien als er bijvoorbeeld twee plantjes opkomen uit een gaatje. Door het wegknippen van het kleinste, krijgt het ander kiemplantje de nodige ruimte om verder uit te groeien tot een gezonde plant.

Wieden

Onkruid wieden in de gewone moestuin is een van de meest tijdrovende werkzaamheden. Bij het bewerken van de bodem voor het zaaien, wordt de bodem luchtiger gemaakt. Hierdoor is er een betere luchthuishouding, maar ook de waterhuishouding wordt verbeterd. Dit maakt het gemakkelijker voor het onkruidzaad, dat soms al lange tijd in de grond aanwezig is, om te kiemen en naar boven te groeien. De ideale bodemtoestand om groenten te kweken, is ook deze voor onkruidzaden. Het wieden neemt soms meer tijd in beslag dan het kweken zelf.

Het verwijderen van onkruid in de 9 vakjestuin is iets van korte duur. Door het gebruik van potgrond in plaats van tuingrond, zijn er weinig tot geen onkruidzaden aanwezig in de grond. Als er dan al eens onkruid uit komt, dan is dit heel gemakkelijk manueel te verwijderen.

Water geven

Water geven is een heel belangrijk onderdeel bij het kweken van groenten. De planten lijden onder watertekort maar ook onder wateroverschot. Bij de gewone moestuin wordt er voornamelijk water gegeven door middel van een gieter, tuinslang of sproei-installatie of door de neerslag. Bij droog weer is bijgieten noodzakelijk, bij nat weer kan het water onvoldoende weg. De bodem zal moeilijker het water vasthouden, als het een zandbodem is. Bij een kleibodem kan de bodem lange tijd nat zijn, waardoor ook de zaden en planten te lang nat staan. Hierdoor kunnen de planten rotten. Een bodem die te vochtig is, verhoogt de groeikans van onkruiden.

Bij de 9 vakjestuin houdt de gebruikte potgrond voldoende water vast. Door de kleine oppervlakte van deze moestuin, is de neerslag minder bepalend. Het aangieten van de planten speelt een belangrijkere rol. Door het goed vochtabsorberend vermogen van de gebruikte potgrond wordt het aangieten tot een minimum herleid. Als er water wordt gegeven, wordt dit in kleine hoeveelheden gedaan.

Oogsten

Bij de gewone moestuin moet er veel geoogst worden in korte tijd. Door de massale zaai van eenzelfde groente, zijn die groenten ongeveer op hetzelfde moment rijp. Er is vaak teveel productie, hierdoor kan niet alles in die korte tijd opgegeten worden en gaat er heel wat verloren. Dit kan worden voorkomen door verspreid te gaan zaaien. Dit is gemakkelijk haalbaar bij de 9 vakjestuin. Na het oogsten kan er heel snel opnieuw gezaaid worden.

Kosten

Het kostenverschil tussen de twee soorten moestuinen gaat zal vooral te vinden zijn bij het nodige gereedschap. Bij een gewone moestuin zijn er veel meer werktuigen nodig; een spade of een spitvork om te spitten, een schoffel om het onkruid te verwijderen, een kruiwagen, een gieter, een hark ...

Plezier

Er gaat bij de gewone moestuin heel wat energie in het wieden. Wieden is geen ontspannend karweitje, waardoor een gewone moestuin al snel dichtgroeit door verschillende onkruiden. Dit zorgt ervoor dat het onoverzichtelijk lijkt om de moestuin verder te onderhouden. De 9 vakjestuin is dicht bij huis te plaatsen en er kan vanuit de keuken of woonkamer worden genoten van de moestuin die groeit. moestuinieren met 9 vakjestuin budget tunnel serre

9 vakjestuin
Sitemap

ACD heeft ook aan haar gedacht 07/03/2019

Na de man cave is er nu ook de She Shed.

Kom zeker eens langs in onze nieuwe showroom 25/10/2017

ACD serres: Serre - hobbyserre - kweekbak