radijs

Radijs

Raphanus sativus

Herkomst

Radijzen stammen af van de rammenas. De wilde soort van de radijs is terug te vinden in China.

Algemeen

Radijs is een koolgewas die behoort tot de familie van de kruisbloemigen (Brassicaceae). Bloemkool, boerenkool, Chinese kool en koolrabi behoren ook tot deze familie. De wilde radijs vindt zijn oorsprong in China. De radijs is een eenjarige plant, waarvan de knol eetbaar is. De knol is een verdikking van de stengel tussen de wortels en kiemblaadjes. Het is niet aangeraden om radijzen onder glas in volle grond te zaaien, want dan groeit enkel het loof en wordt er geen knol gemaakt. Het loof komt 15 tot 20 cm hoog. Op een zonnige standplaats vormen er volle radijsjes. Bij het ouder worden, vormt de radijs een stengel, vanaf dat moment gaat de kwaliteit achteruit. Er bestaan rode, roodwitte, witte, halflange en lange radijzen. Door de korte groeiperiode kunnen radijzen als voor- of nateelt worden toegepast. Nationaal witpunt De zaden van de witpunt radijs worden 0,5 tot 1 cm diep gezaaid, de afstand tussen de rijen bedraagt 10 cm. Het zaaien start vanaf februari, in de kas, tot augustus voor de herfstteelt. Als de radijzen ter plaatse worden gezaaid, is er een tussenafstand van 3 cm vereist. Het zaad moet in contact blijven met de grond om te kunnen kiemen. De optimale kiemtemperatuur bedraagt 16 - 20įC. Radijzen groeien het best op vochtige losse grond. Na het zaaien hebben de zaden voldoende vocht nodig, een onregelmatige vochtvoorziening is ongunstig voor de groei en de smaak. Radijzen die te weinig water hebben gekregen, zijn scherp van smaak en hebben een groeistoot na een regenbui waardoor er kans is dat de radijs scheurt. De zaden vormen al na een week hun zaadlobben. In de zaadlobben zit het reservevoedsel, nodig voor de kieming en eerste groei, opgeslagen. De radijzen kunnen vier weken na het zaaien worden geoogst. De oogstperiode loopt van april tot en met september. Het is aangeraden om de oogstklare radijzen te oogsten, zo ontstaat er ruimte voor de groei van de overblijvende radijzen. Radijzen worden zo vers mogelijk gegeten. Ze zijn gedurende 4 tot 5 dagen te bewaren in de koelkast, na het wegsnijden van het loof en niet gewassen in een geperforeerde plastic zak.

Ziekten en plagen

Radijzen maken deel uit van de koolgewassen en zijn daardoor vatbaar voor dezelfde aantastingen. Larven van de koolvlieg kunnen de knollen aanvreten. Slakken zijn ook verlekkerd op radijzen en maken gaten in de knollen.

Teeltwijze

Zaaien Radijzen kunnen in een koude bak of onder een plastic tunnel vanaf februari worden gezaaid. Vanaf maart kan het zaaien van radijzen in volle grond gebeuren. In juli en augustus kan nog een herfsteelt worden gezaaid. Er zijn verschillende rassen voor glasteelt, vollegrondsteelt en herfstteelt. Het zaaien op een lichte zandgrond kan vroeger dan op een natte kleigrond, omdat een lichte zandgrond sneller opwarmt. De afstand tussen de rijen bedraagt 10 tot 15 cm, de afstand tussen de zaden is 2 tot 3 cm. Als er dichter wordt gezaaid, kunnen de zaailingen na opkomst worden uitgedund. Na het zaaien worden de zaden bedekt met aard en krijgt de aarde voldoende water. De zaden kunnen kiemen tussen vijf tot veertien dagen. Verzorgen De planten hebben regelmatig vocht nodig. Een onregelmatige vochtvoorziening is ongunstig voor de groei en de smaak. Een radijs stelt geen hoge eisen aan de bodem. Een te hoge stikstofgehalte zorgt voor de loofvorming in plaats van het vormen van knollen. Radijzen mogen niet uitdrogen. Droge grond en warm weer kunnen voze radijzen opleveren. Het blad onttrekt dan teveel vocht aan de knol. Knollen zullen splijten als ze na uitdrogen weer worden natgemaakt. Oogsten Radijzen worden geoogst als ze voldoende groot zijn. De kleinere radijzen krijgen zo meer ruimte om nog te groeien. Te laat oogsten veroorzaakt voze radijzen waarvan de smaak sterk verminderd is. De radijzen worden samen met het loof uit de grond getrokken. Het loof van de radijzen wordt verwijderd om de radijzen langer te kunnen bewaren. serre

radijs
Sitemap

ACD heeft ook aan haar gedacht 07/03/2019

Na de man cave is er nu ook de She Shed.

Kom zeker eens langs in onze nieuwe showroom 25/10/2017

ACD serres: Serre - hobbyserre - kweekbak